Disclaimer voor https://www.onderhoudsbedrijfkoning.nl

Rechts Persoon (KvK nummer 70614237 ), hierna te noemen Onderhoudsbedrijf Koning, verleent u hierbij toegang tot https://www.onderhoudsbedrijfkoning.nl ("de website") en nodigt u uit het aangebodene / en of diensten te kopen. Onderhoudsbedrijf Koning behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Onderhoudsbedrijf Koning spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Onderhoudsbedrijf Koning. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen metOnderhoudsbedrijf Koning. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Onderhoudsbedrijf Koning nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Onderhoudsbedrijf Koning. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vanOnderhoudsbedrijf Koning, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bedrijfsgegevens

Onderhoudsbedrijf J.H. Koning
KVK Haaglanden 27168743
Vestiging nr. 6171990
BTW 1180.83.661.B01
 
ING BANK NV
NL70INGB0005292535